Formació Professional Bàsica Fabricació i Muntatge (horari matí)

1r Curs

 • Ciències aplicades I
 • Comunicació i societat I
 • Operacions bàsiques de fabricació
 • Soldadures i tancaments metàl·lics
 • Tancaments d'alumini i de PVC

2n Curs

 • Ciències Aplicades II
 • Comunicació i Societat II
 • Fontaneria i calefació bàsica
 • Muntatge d'equips de climatització
 • Xarxes d'evaquació
 • Formació a centres de treball

Formació Profesional Bàsica d'Informàtica i Comunicació (horari matí)

1r curs

 • Ciències aplicades I
 • Comunicació i societat I
 • Equips elèctrics i electrònics
 • Muntatge i manteniment de sistemes i equips informàtics

2n curs

 • Ciències aplicades II
 • Comunicació i societat II
 • Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació
 • Instal·lació i manteniment de xarxes per a la transmissió de dades
 • Formació a centres de treball

Grau Mitjà. Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes (horari horabaixa)

1r curs

 • Aplicacions ofimàtiques
 • Formació i orientació laboral
 • Muntatge i manteniment d'equips
 • Sistemes operatius monoestació
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Xarxes locals

2n curs

 • Aplicacions web
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Seguertat informàtica
 • Serveis en xarxa
 • Sistemes operatius en xarxa
 • Formació en centres de treball

Grau Superior. Tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions Web (horari horabaixa)

1r curs

 • Bases de dades (en anglès)
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Entorns de desenvolupament
 • Formació i orientació laboral
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació
 • Programació
 • Sistemes informàtics

2n curs

 • Desenvolupament web en entorn client
 • Desenvolupament web en entorn servidor
 • Desplegament d'aplicacions web
 • Disseny d'interfícies web (en anglès)
 • Projecte de desenvolupament d'aplicacions web
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

 


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470

On es

Notícies