Directora:

  • Marta Otero Costa

Cap d'estudis:

  • Juan Canyelles Santamaría

Secretària:

  • Ana Maria Sierra Molina

Cap d'estudis adjunta:

  • Xisca Crespí Perelló

Cap d'estudis adjunta:

  • Ana Fernández Bennàsar

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470