President:

 • Marta Otero Costa

Cap d’estudis:

 • Juan Cañellas Santamaría

Secretària:

 • Ana Mª Sierra Molina

Representants del professorat:

 • Belén Álvarez Cardona
 • Isabel Miró Coll
 • Joan Francesc Nigorra Canyelles
 • Lavinia Blanes Valdés

Representants de pares i mares:

 • Carmen Pardo Tovar
 • Josefa López Rodríguez

Representant del AMPA:

 • Juan Luis Iglesias Palma   

Representants del alumnat:

 • Neli Danailova Hristova
 • Carlos Molina Marroig

Representant del PAS:

 • Maria Teresa Pizá Cañellas

Representant de l’Ajuntament:

 • Cecilia Valls               

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470