Podríeu contestar unes qüestions sobre les xarxes socials, la seva finalitat, els seus usos... ?

Això és un projecte realitzat pels alumnes de 1º de batxillerat que cursen l'assignatura de cultura científica.
És important que contesteu amb la major sinceritat possible, pensau que és anònim i en un futur ens serà de molta ajuda per diferents projectes.

Clicau a aquest enllaç per contestar un petit qüestionari.


Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!

IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470

Notícies